Opgelopen blessure tijdens het sporten?

  1. Download het formulier
  2. Neem dit mee naar de dokter en laat het "C gedeelte geneeskundig getuigschrift" invullen.
  3. Alles controleren en zo goed mogelijk invullen (vergeet uw klevertje niet).
  4. Deze kan u dan afgeven aan de trainer of iemand van het bestuur.
  5. Het bestuur doet het nodige en zal dit opsturen naar Ethias.

Opgelet geen lidgeld = geen verzekering